Från vax till stearin

Specialister på tillverkning och försäljning av kyrkljus

Hagaljus är det lilla företaget med de stora lösningarna. Vår huvudinriktning är tillverkning av olika typer av kyrkljus och vänder oss såväl till kyrkor som till privatpersoner och andra verksamheter.

Våra produkter Beställning

Kvalitet och miljö

Kvalitet:

Vi lägger stor vikt i att utföra vårt arbete med hög precision där kundernas krav och önskemål ligger till grund för ett bra utförande. Vi lägger fokus på kvalitet och att hålla det vi lovar. En god dialog med kund är för oss A och O.

Detta uppnår vi genom att:

  • Specialanpassa produkter till våra kunders önskemål.
  • Ta ansvar för att kvalitetssäkra att de produkter och tjänster vi levererar överensstämmer med vad som avtalats med kund.
  • Utföra vårt arbete på ett strukturerat sätt genom god planering och kvalitetskontroller.
  • Ta hand om avvikelser, analysera orsaker samt vidta förbättringsåtgärder genom ett systematiskt arbete. Detta möjliggörs genom att vi arbetar med hela tillverkningsprocessen.
  • Ständigt förbättra vårt sätt att arbeta genom att utveckla och effektivisera metoder, produkter och utrustning utan att ge avkall på kvalitet och hantverk.

Miljö:

Vi värnar om miljön och strävar mot minsta möjliga miljöbelastning vid val av material och tillverkning. Hos oss skall varje medarbetare ha kunskap om miljövänliga produkter och metoder.

Detta uppnår vi genom att:

  • Återanvänder större delen rester och spill.
  • Arbeta med leverantörer som har en tydlig miljöpolicy.
  • Följa regler, instruktioner och rutiner för att minimera eventuella risker och hot mot miljön och arbetsmiljön.

Arbetsmiljö:

Vi tror att kunskap, utveckling, delaktighet och kännedom är viktiga parametrar för att bygga en säker och trivsam arbetsmiljö och ett gott resultat.

Syftet med en kvalitets- och miljöplan:
Syftet är att kunna säkerställa att såväl kundens som våra egna kvalitets- och miljökrav uppfylls.